U.

Namn:

Daniel Hailu

Titel:

Finansieringsrådgivare.

Utbildning:

Magisterexamen i finansiering, Stockholms universitet, examen 2009.

Social, analytisk och hjälpsam – det är egenskaper du har användning för som finansieringsrådgivare på Almi.

Daniel Hailu är finansieringsrådgivare på Almi Företagspartner, där han dagligen möter inspirerande entreprenörer som han hjälper driva sina affärsidéer framåt.

Hur är det att vara finansieringsrådgivare på Almi?

– Det är en utåtriktad tjänst och det gäller att man tycker om både att skapa nya affärsrelationer och att utveckla befintliga. Som rådgivare har jag ett antal företag som jag följer under tiden de är kunder hos oss. Dels handlar tjänsten om att analysera de här företagens affärsidéer, finansiella ställning och framtida potential som senare resulterar i ett finansieringsupplägg för dem. Dels handlar det om att i vissa fall samarbeta med banker och andra organisationer där vi gemensamt skapar lösningar som hjälper våra kunder framåt i sin utveckling.

Vad är det bästa med att arbeta på Almi?

– Kombinationen av att göra ekonomiska analyser och utvärdera olika affärsidéer tycker jag är väldigt stimulerande. Det är ett socialt jobb och jag får träffa många excentriska entreprenörer med innovativa idéer, vilket ger en insyn i olika branscher med intressanta problemställningar. Sist men inte minst känns det viktigt och inspirerande att ha ett jobb där man finns till för att hjälpa entreprenörer samtidigt som man bidrar till att skapa tillväxt.

Hur är utvecklingsmöjligheterna?

– Det förs kontinuerliga dialoger med cheferna om vilka behov man har av att stärka vissa kunskaper eller egenskaper. Almi är en väldigt lyhörd arbetsgivare och man kan till stor del styra själv vad man är intresserad av att utveckla. Till exempel kan du få gå kurser inom allt från retorik till finansiell analys eller IT. Sedan har vi en stor kunskapsbas inom företaget med många medarbetare som har lång erfarenhet, och deras kunskap är Almi väldigt bra på att sprida internt.

Vad gör dig stolt över din arbetsgivare?

– Vi är en organisation som ger bolag möjlighet att växa och vi uppfyller en viktig samhällsfunktion. Att entreprenörer kan starta företag och att dessa kan utvecklas är viktigt för tillväxten, men det är inte alltid de här företagen är tillräckligt mogna för att söka lån hos traditionella banker. Då kan vi hjälpa dem istället.

My Ulvander
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om Almi Företagspartner

Antal anställda

500.

Anställdas profil

Bland akademiker främst ekonomer. Positivt är också erfarenhet från eget företagande eller familjeföretagande.

Läs mer om Almi Företagspartner på Shortcut Se nästa artikel