Raket +11
Samhällsvetare

Namn:

Maria Litwin

Titel:

Verksamhetschef och biträdande regionchef.

Utbildning:

Lärarutbildning med inriktning på svenska som andraspråk, vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm, 2009. Rektorsutbildning vid Stockholms universitet som blir färdig nu till hösten.

Vad skulle du ta med till en öde ö?

”Jag skulle ta med mig en bra bok och bara koppla av. Och kanske en båt så jag kan ta mig därifrån så småningom.”

På Lernia får du utveckla din lärarroll på många olika sätt, och fördjupa dina pedagogiska kunskaper.

Ganska snabbt efter lärarutbildningen kände Maria Litwin att grundskola eller gymnasium inte var det hon ville ägna sig åt. Efter att ha jobbat med SFI föll bitarna på plats – det var vuxna hon ville jobba med. Därefter var steget inte långt till Lernia, där hon i dag är biträdande regionchef.

Vad finns det för skillnader i att jobba som lärare på Lernia jämfört med exempelvis en gymnasieskola?

– Det är på många vis lättare, eftersom de som studerar hos oss är mer motiverade, även om de kommer från ett annat land och har arbetat innan. Man kan också utgå från elevernas tidigare kunskaper på ett annat sätt, det finns en bredd där som inte märks lika mycket i den vanliga skolvärlden.

Varför ska man jobba på Lernia?

– För att det finns så många möjligheter här. Vi är ett företag med högt i tak som vill se våra anställda trivas och utvecklas. Vi är duktiga på att ta vara på våra medarbetares olika kompetenser, oavsett kön, bakgrund eller nationalitet. Lernia genomsyras också av vettiga värderingar, inte bara på papperet utan också i verkligheten. Man lägger ju en stor del av sin tid på sitt jobb, då tycker jag personligen att det är viktigt att jobbets värderingar stämmer överens med ens egna.

Vilka karriärmöjligheter som lärare finns det hos er?

– Väldigt många! Du kan jobba med det pedagogiska utvecklingsarbetet, bli metod- och leveransexpert inom ditt ämne, vara arbetslagsledare, uppdragsansvarig eller bli rektor.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att vi verkligen gör skillnad för människor! Vi hjälper dem ut i arbetslivet, vilket innebär en stor vinst – både för den enskilda individen men också för samhället. Många har kanske misslyckats i skolan tidigare för att de varit skoltrötta, andra måste börja från början i ett nytt land med ett nytt språk. Men så klarar de sina kurser, går ut i arbetslivet och kommer tillbaka för att berätta hur bra det blivit – då känner man verkligen att man bidragit till något gott.

Pernilla Fredholm
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om Lernia

Bransch

Utbildning, bemanning och omställning

Marknader

Sverige

Huvudkontor

Stockholm

Antal anställda

Ca 4 700.

Anställdas bakgrund

Blandat akademiker/yrkesutbildade

Läs mer om Lernia på Shortcut Se nästa artikel