Föregående Nästa

”Mångfald berikar IKEAs organisation”

”Mångfald berikar IKEAs organisation”
27 augusti

Hos IKEA handlar inkludering och mångfald inte om att vara snäll och välkomnande för syns skull – de vill utveckla företaget genom att ta vara på unika förmågor och synsätt.

IKEAs värderingar är ständigt närvarande i företagets organisation, på varuhusens golv, i mötesrum och lunchmatsal. Ingvar Kamprads vision: ”En bättre vardag för de många människorna”, ger eko som sträcker sig bortom innovativ design och hållbar produktion till vettiga priser. ”En bättre vardag” betyder utveckling av alla de dagar som formar våra liv och ”de många människorna” är vi. Allihop. Anna Paulsson, IKEAs HR-specialist inom mångfald och inkludering, berättar om ett företag där mångfald innebär mer än olika kulturer i fikarummet.

– Mångfald berikar IKEAs organisation. Det handlar om att ta vara på värdefulla insikter och perspektiv. IKEA menar att alla är bra på olika saker, att alla har unika talanger helt enkelt. Det håller jag med om till 100 procent. Kulturella skillnader och jämlik könsfördelning är en grundläggande självklarhet, men räcker inte för att kvalificera sig som ett företag som tar mångfald på allvar anser vi. IKEA vill ha, och behöver, medarbetare med olika bakgrunder, utbildningsnivåer och funktionsvariabler.

Varför är det viktigt?

– För att det är så världen ser ut. Vi lever i ett samhälle som måste ha plats för alla, för allas bästa. Om varje människa får möjlighet att ta tillvara sin unika begåvning är det till nytta för oss alla. Allt annat är slöseri. Det är bara dumt att gå omvägar och försöka gissa sig till hur andra har det, när man istället kan arbeta tillsammans för att nå bästa resultat.

”På IKEA ses alla som en tillgång.”

Hur är det att arbeta på ett företag med så hög medvetenhet?

– Oerhört givande. Det är enkelt och självklart när man ser vilka fördelar IKEAs synsätt har. För arbetsklimatet naturligtvis, men också för produktion och utveckling. Vi får en positiv stämning samtidigt som vi tydligt ser att det främjar vårt sätt att arbeta. IKEA är ett ständigt växande multinationellt bolag, vi gör ingenting som inte gagnar företagets tillväxt. Vårt arbete med mångfald handlar inte om goodwill eller att göra någon en tjänst, här ses alla som en tillgång, alla är värdefulla och viktiga.

Hur ser IKEA på framtiden?

– Vi måste vara med och påverka den och göra vad vi kan för att den ska bli fantastisk. Det är det vi arbetar med varje dag. Självklart genom attityd och värdegrund, men också genom konkreta satsningar. Vi har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket där vi tar emot praktikanter från olika grupper som traditionellt sett har svårt att komma ut i arbetslivet. Vårt mål är att lära känna och så småningom anställa talanger vi annars gått miste om. Jag kan inte tänka mig ett roligare eller mer givande sätt att arbeta på.

Liv Lövendahl
Publicerad 27 augusti

Taggar

ikeamångfald
Föregående Nästa
Klara Stefansson

Klara Stefansson

Webbredaktör
Andreas Wirf

Andreas Wirf

Art Director
Linda Fritiofsson

Linda Fritiofsson

Redaktör
Josefin Svenberg

Josefin Svenberg

Chefredaktör