Föregående Nästa

”Jag är en kanal från det globala till det lokala”

”Jag är en kanal från det globala till det lokala”
09 oktober

Jonas Fjäll är varuhuschef på IKEA i Västerås. Men det är inte mycket som avslöjar att Jonas är chef i just Sverige – IKEAs genomtänkta ledarskap finns nämligen över hela världen.

IKEA, Sveriges stolthet, är en internationell succé med varuhus i 49 länder. Här ryms prisvärd och stilren design tillsammans med genomtänkta värderingar och en gemensam syn på framgångsrikt ledarskap. En av ledarna är Jonas Fjäll, varuhuschef på IKEA i Västerås.

Hur är det att vara ledare i en global organisation?

– Först och främst ska jag fungera som en kanal från det globala till det lokala. Även om IKEA är ett av världens största företag så hindrar det oss inte från att ha en stark lokal förankring. Jag och min ledningsgrupp arbetar utifrån samma typ av ledarskap som alla andra IKEAvaruhus, världen över. Att arbeta på IKEA innebär att arbeta med hela världen som arbetsfält. Det är utmanande, men framför allt spännande och utvecklande!

Vad utmärker en bra ledare?

– En bra ledare måste vara lyhörd för sina medarbetare och sin omvärld. En klok människa sa en gång att det finns en anledning till att vi har två öron och en mun, och för någon i en chefsposition är det definitivt viktigare att lyssna än att prata. Vidare är det nödvändigt att ha en vision med en tydlig riktning – som ledare måste man kunna förmedla sin vision och få medarbetarna att känna entusiasm för den. Det leder mig in på nästa viktiga sak: förmågan att kommunicera. Man måste kunna förmedla sitt budskap och förstå vikten av att stanna kvar och lyssna på hur det tas emot.

”En bra ledare måste vara lyhörd för sina medarbetare och sin omvärld.”

Berätta om IKEAs syn på ledarskap!

– Vårt ledarskap grundar sig i IKEAs värderingar. Hos oss handlar det om att ge och ta ansvar, något som gäller för alla positioner inom företaget. Här är alla med och bidrar oavsett uppgifter. Jag, tillsammans med ledningsgruppen har visioner för vad som behövs, men låter respektive område sköta hur det ska uppnås. Vi vill att förändringar ska vara förankrade i alla led och även undvika en toppstyrd verksamhet. IKEA har en bra rutin när vi arbetar mot uppsatta mål, både när det kommer till verksamheten i stort, men också på ett mer individuellt plan. För oss handlar det om mod att utvecklas och att våga ta de där extra stegen.

Vilket råd hade du velat ha i början av din karriär?

– Det är viktigt att inte göra avkall på sina värderingar. Den du är och det du tror på måste få vara vägledande i allt du gör. Behåller du din inre kompass behöver du aldrig vara orolig för att tappa fotfästet, oavsett hur långt du når.

Liv Lövendahl
Publicerad 09 oktober
Föregående Nästa
Klara Stefansson

Klara Stefansson

Webbredaktör
Amanda Berglund

Amanda Berglund

Art Director
Therese Johansson

Therese Johansson

Redaktör
Josefin Svenberg

Josefin Svenberg

Chefredaktör