Lantmäteriet

Lantmäteriet ser till att du får rätt information när du gör en kartsökning i din smartphone. Våra satellitsystem effektiviserar byggandet av nya vägar, broar och städer. Varje dag bidrar våra kartor till att brandkår och ambulans kan rädda liv. Och tack vare att vi metodiskt skannar hela landet från luften så kommer vi kunna förbereda oss för framtida klimatförändringar. Dessutom säkrar vi gränserna och ägandet av landets tre miljoner fastigheter. Det sammanlagda värdet uppgår till 3 600 miljarder kronor och utgör fundamentet i vår ekonomi och välfärd.

Karriärvägar:
Det internationella arbetet är en viktig del i Lantmäteriets verksamhet. Det gäller såväl samverkan med europeiska och internationella organ som deltagande i EU-projekt och i tjänsteexport. Lantmäteriet har också karriärplanering där talanger identifieras internt som både kan axla rollen som ledare i framtiden men också stiga in i nyckelpositioner.

Friskvård:
Lantmäteriet satsar på friskvård. Det ökar förutsättningarna att må bra, ger livsglädje, ger förutsättningar till social samvaro, ökar friskvärvaron och minskar stressen, minskar behovet av rehabilitering.

Artiklar om Lantmäteriet

”Vi förverkligar privatpersoners drömmar om att äga sin tomt”

”Vi förverkligar privatpersoners drömmar om att äga sin tomt”

Som förrättningslantmätare på Lantmäteriet har Karolina Jimson ett självständigt och varierande arbete med mycket eget ansvar. – Det vanligaste ärendet är att avstycka en tomt åt en privatperson, man kan säga att vi förverkligar privatpersoners drömmar...

”Jag har nya utmaningar att lösa i varje ärende”

”Jag har nya utmaningar att lösa i varje ärende”

Helen Kristiansson, förrättningslantmätare på division fastighetsbildning, arbetar med juridisk och teknisk tillämpning. – Det är mångsidigt, utmanande och stimulerande och jag får träffa mycket människor, berättar Helen. ”Har man som medarbetare...

”Här på Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”

”Här på Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”

I snart 400 år har Lantmäteriet arbetat med att bygga upp ett system så att alla ska känna sig trygga med att veta vem som äger vad och var fastighetsgränser går. Lantmäteriet spelar till exempel därför en viktig roll för hela samhällets säkerhet, eftersom...

Lantmäteriet utvecklar både sig själva och samhället

Lantmäteriet utvecklar både sig själva och samhället

En myndighet som varit en aning anonym, men som nu öppnar ungas ögon för vilka de är. Bengt Kjellson, generaldirektör på Lantmäteriet, berättar om varför myndighetens employer branding-arbete blivit så framgångsrikt. Ett integrerat arbetsgivarvarumärke Det...

”På Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”

”På Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”

I snart 400 år har Lantmäteriet arbetat med att bygga upp ett system så att alla ska känna sig trygga med att veta vem som äger vad och var fastighetsgränser går. Lantmäteriet spelar till exempel därför en viktig roll för hela samhällets säkerhet, eftersom...

”Så länge det finns fastigheter har Lantmäteriet jobb”

”Så länge det finns fastigheter har Lantmäteriet jobb”

Som lantmäteriingenjör i Leksand arbetar Per-Erik Lindén med att mäta in fastigheter, tomter och naturreservat ute i fält. Ena dagen spenderar han med att mäta gränser i skogen, den andra kan han sitta på kontoret och ta hand om sina tidigare mätningar. Per-Erik,...

Klara Stefansson

Klara Stefansson

Webbredaktör
Amanda Berglund

Amanda Berglund

Art Director
Therese Johansson

Therese Johansson

Redaktör
Josefin Svenberg

Josefin Svenberg

Chefredaktör